43-300 Bielsko-Biała
ul. Grunwaldzka 29/2
tel./fax (0 33) 496 82 80

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
§ Prawa Cywilnego
§ Prawa Spadkowego
§ Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego
§ Prawa Pracy
§ Prawa Ubezpieczeń
§ Prawa Ubezpieczeń Społecznych
§ Prawa Lokalowego i Nieruchomości
§ Prawa Karnego
§ Prawa Ochrony Konsumentów

W ramach powyższych dziedzin wykonujemy następujące usługi:
1. Udzielania porad prawnych.
2. Sporządzania pism procesowych, umów cywilnoprawnych, opiniowanie umów cywilnoprawnych.
3. Zastępstwa stron przed Sądami i organami administracji.
4. Obrony w sprawach karnych i wykroczeniowych.
5. Dochodzenie wszelkich odszkodowań (komunikacyjnych, medycznych, innych majątkowych).
6. Windykacja i egzekucja należności (występowanie do sądów o wydanie nakazu zapłaty, wnioski egzekucyjne, reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym).
7. Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych.
8. Prowadzenie spraw rozwodowych.
9. Sprawy związane z nieruchomościami i lokalami.
10. Sprawy spadkowe.
Copyright 2010 by Jasiński-Ziaja Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Wykonanie: Invidia.pl